iMax:Focus Consept:

Team iMax:Focus kan tilby deg som privatperson eller alle typer bedrifter et skreddersydd program for hvordan å takle en stressende hverdag, full av ulike distraksjoner, for å maksimere prestasjoner.

“Mental Fokus”

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de Olympiske Leker og Paralympics. Anne Marte Pensgaard, fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen i Norge har utviklet et program “Mental Fokus” som bl.a alle de norske utøverene hadde med seg til Vancouver OL i 2010. Avdeling for idrettspsykologi hos Olympiatoppen jobber daglig  med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. Sentrale områder i programmet “Mental Fokus” er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm. Programmet “Mental Fokus” kan selvfølgelig brukes av andre enn toppidrettsutøver. Foreldere som skal aktivere barn, barn som skal gjøre lekser, reklamefolk som skal presentere en kampanje, musikere som skal holde konsert, ledere som skal sette opp strategier, designere, bloggere blant andre trenger å være fokusert for å oppnå best resultat.

Musikk

Bugge Wesseltoft er en norsk internasjonalt annerkjent musiker og komponist. Han har komponert musikk til programmet “Mental Fokus”. Fredelig musikk er flott fordi det setter deg i riktig stemning til å fokusere, og den blokkerer ut andre lyder. Vi anbefaler å bruke hodetelefoner for å virkelig stenge ute distraksjoner og det betyr også at noen er mindre tilbøyelige til å avbryte deg hvis de ser at du har hodetelefonene på. iMax:Focus har samarbeid med Universal Music Group og kan tilby spesial tilpassede “spille-lister” til bruk for avspenning og god gammeldags avslapning.
DVD “Med hodet først”
Hvordan kan det ha seg at noen idrettsutøvere overgår både egne og andres forventninger når presset er som verst, mens andre er favoritter som aldri lykkes i de viktige konkurransene? DVDen “Med hodet først” er en enkel innføring i temaet mental trening. Her finner du intervjuer med seks av Norges fremste utøvere, basisteknikker,  og gode råd. Olympiatoppen

Utøvere

En helhetlig og verdibasert tilnærming er viktig for en god prestasjonsutvikling. I hovedsak dreier det seg om å utfordre utøveren til å ta mer ansvar for egen utvikling, og være en aktiv samtalepartner for treneren/ og trener-lederteamet. Med andre ord skape større involvering og selvstendighet hos utøverne. På samme måte har trenere behov for egenutvikling og treningsverktøy. iMax:Focus har samarbeid med trenere og utøvere som kan vise til resultater fra fokusert arbeid med:
    • Refleksjon over egen rolle og praksis
    • Godt fungerende relasjoner
    • Selvutvikling  Olympic Versjon


Introduksjon
Mental trening kan gjøres på mange forskjellige måter. Det du finner på denne sticken er et utvalg treningsprogrammer som vi vet utøvere (og trenere) har hatt utbytte av å trene med både i forbindelse med trening og konkurranse. Har du aldri benyttet lydspor før som del av den mentale treningen så kan det kanskje være uvant, men har du lyst til å prøve så begynn gjerne med et av avspenningsprogrammene. Avspenning er nyttig å kunne, både som en del av restitusjonstreningen og ikke minst som en metode til å bli kjent med forskjell på spent og avspent muskulatur. Oppmerksomhetstreningen (prg 11, 13 og 14) er gode programmer for deg som føler at det er utfordrende å holde fokus på det du ønsker.  Vi skal gi en kort info om de ulike sporene på sticken. Selv om tekstene primært retter seg trening og prestasjon i idrett, så er det like naturlig å bruke programmene for å forberede seg på utfordringer i hverdagen, i jobbsammenheng eller privat. Program 9-14 (Oppmerksomhetstrening) er ikke spesifikt rettet mot idrettsdeltakelse. Husk at når vi ønsker å forandre noe eller forbedre en ferdighet så må det trening til. Regelmessig, målrettet trening. Og da kommer resultatene! Det er ikke ment å kjøre alle programmene etterhverandre! Begynn med avspenning – som er en grunnteknikk, og deretter kan du velge det programmet du mener er mest relevant for deg og kjør det 2-3 x pr uke i minst 3 uke. God fornøyelse!

Program 1: State of Mind
State of Mind er et dikt som er skrevet av Jesse Owens og som her blir lest av Kåre Conradi. Jesse Owens ble en legende da han vant 4 Olympiske Gull i 1936 i Tyskland, Med sin bakrgunn fra Alabama, Usa, og som den syvende blant elleve søsken så var det ikke mange som hadde tro på  at den spe, lille gutten skulle bli en av USA’s største legender. Bli inspirert av hans tanker! Be inspired by his thoughts!

Program 2-4: Avspenningsprogram – for avkobling og bedre søvn!
Det finnes en rekke ulike former for avspenningstrening. Det vi har laget her baserer seg på en teknikk som heter Progressiv avspenning. Det betyr at du skal lære å kjenne forskjell på spent og avspent muskulatur. Dette er en fin måte å slappe av på og det har en god restitusjonseffekt. Avspenning er også et godt middel hvis du har problemer med å sove eller føler behov for å koble helt ut. Det er ingen negative effekter av å kjøre avspenningstrening. Det eneste vi ikke anbefaler er å kjøre det like før konkurranse så sant du ikke har prøvd ut dette før og hatt god erfaring med det. Du kan nemlig oppleve at du blir for avslappet!   Program 2 er et langt avspenningsprogram som tar en grundig gjennomgang av hele kroppen, mens program 3 og 4 er kortere varianter av program 2. Velg det som passer for deg! Ofte kan det være greit å kjøre det lange programmet 3-4 x pr uke i to til tre uker før du evt går over til en kortere varianten. Program 9 – kroppsscanning er også et avspenningsprogram som er spesielt effektiv når man har problemer med å sove.

Program 5: Treningsforberedelser – bli mer effektiv på trening og på jobb!
Det er viktig å ha et klart fokus i forkant av treningsøkten. Treningen blir både mer effektiv og får bedre kvalitet når du har en klar agenda. Dette programmet setter deg i rett treningsmodus og du lærer deg å ha fokus på det som er riktig for deg. Dette er like relevant i jobb 8eller skole) sammenheng. Du har oppgaver du skal løse eller ting du vil bli bedre på. Bruk dette programmet 2-3 x pr uke, gjerne etter en avspenningsøkt, eller helt for seg selv.

Program 6: Tankekontroll og selvtillitstrening
Dette er et program som hjelper deg til å fokusere på de sterke sidene ved deg selv. Selvtillit kan variere og svinge fra dag til dag og da kan det være nyttig å minne seg selv på det som er bra! Utøvere som har benyttet dette programmet har sagt at de synes det er inspirerende å lytte til dette både i forkant av trening og konkurranse.

Program 7: Refokusering – komme på rett spor etter forstyrrelser!
Både under vanlige konkurranser, men kanskje i mesterskap spesielt, er det mange ting som utfordrer fokuset ditt. Men det er faktisk ditt valg hva du velger å bli distrahert av! Hvis du opplever at det er litt ”kaos” i hodet og at det er vanskelig å konsentrerer seg, da er dette er fint program for nettopp å trene på dette. Du lærer å skille det viktige fra det mindre viktige og blir mindre sårbar for forstyrrelser.   Det daglige stresset og de små forstyrrelsene stjeler energi. Dette programmet kan være spesielt nyttig når du vet du står foran en travel periode, eller opplever at kravene til deg overstiger ferdighetene dine.   Kan både kjøres om kvelden eller i løpet av dagen.

Program 8: Konkurranseforberedelser – Om å sette det hele sammen!
Dette er programmet som setter det hele sammen. Det du har trent på gjennom hele året – gjennom mange år – skal få lov til å utfolde seg. Det handler om å stole på de kvaliteter du har opparbeidet deg og ”la det skje”. Enkle arbeidsoppgaver kan være nyttig å hvile tankene på – bare ikke gå for mye i detalj. Vær 100% tilstede i øyeblikket! Dette programmet kan kjøres samme dag som konkurranse, men test det gjerne ut litt i forkant slik at du vet hva som kommer.

Program 9: Kroppsscanning
Dette er en kombinert oppmerksomhetsstrening, samtidig som mange opplever at denne øvelsen er ekstremt avslappende. Du øver deg på å være tilstede HER og NÅ. Dette er et program som kun inneholder instruksjoner og ingen musikk. Pianostykket som følger etterpå er tilpasset tempoet i selve kroppsscanningen.

Program 10: Instrumental
Bugge Wesseltoft (Piano)

Program 11: Oppmerksomhetsmeditasjon
Når vi konkurrerer, men også ellers i tilværelsen er det en stor fordel å være 100% tilstede – ikke tenke på det som har skjedd eller det som skal komme til å skje. Ofte, når vi blir engstelige eller strever med å holde fokus på det vi ønsker, så er problemet at vi ikke klarer å være 100% tilstede i nå-tiden. Dette programmet hjelper deg til dette å trene på å være mer i NU-et. Programmet har kun instruksjoner og ikke musikk.

Program 12: Instrumental
Bugge Wesseltoft (Piano)

Program 13: Pusterommet – en kort time-out i hverdagen
Dette er en mini-versjon av et mentalt avkoblingsprogram. Har du behov for en liten mental time-out er dette programmet veldig nyttig. Du lærer deg det fort og kan brukes hvor som helst!

Program 14: Oppmerksomhetstrening på pust
Vi puster hver dag og natt uten at vi tenker så mye på det. Men faktum er at pusten er et av våre beste stikkord for å dra oppmerksomheten vår HER og NÅ. Det er derfor veldig positivt å bruke pusten som et middel til å styre oppmerksomheten vår. Dette kan du benytte hvor som helst og når som helst. Ved å bli mer bevisst på pust så vil du få en naturlig tilstedeværelse der du er.

Program 15: Instrumental
Bugge Wesseltoft (Piano)

Program 16: Instrumental
Bugge Wesseltoft (Piano)

  Basic Versjon


Program 1: Kunsten å slappe av!(ca 18 min)
En kortversjon av progressiv avspenning blir her introdusert (ca 12 minutter). Programmet gir trening i å slappe av gjennom kontrastøvelser, samt at det mot slutten tar for seg kroppsscanning.

Program 2: Om å sette seg mål (ca 11 min)
Dette programmet kombinerer bruk av visualisering og det å sette seg konkrete mål for hver treningsøkt. Programmet tar også for seg hvordan du kan utfordre negative tanker og snu dette til en mer konstruktiv tenkning.

Program 3: Den jeg er / Meg (ca 8 min)
Programmet retter seg mot det å ha et selvbilde som bygger på egne premisser uavhengig av hva alle andre måtte mene og uavhengig av prestasjon. Innholdet tar for seg hvordan du bør se på deg selv utfra egne kriterier og hva som er viktig for deg. Hensikten er å løsrive seg fra hva alle andre måtte si og mene og skape større trygghet for egne vurderinger og meninger.

Program 4: Mental tøffhet – kunsten å takle forstyrrelser! (ca 11 min)
Her er fokus å trene på det å takle ulike situasjoner eller påvirkninger som kan oppstå i løpet av en konkurranse, men også i livet generelt. Det dreier seg nødvendigvis ikke om å ta bort stresset men å lære seg å håndtere det på en bedre måte.

Program 5: Time-out – en pust i hverdagen, oppmerksomhetstrening (ca 12 min)
Oppmerksomhetstrening er en viktig ingrediens i den mentale treningen på elitenivå. Her får utøveren en liten forsmak på hvordan denne type trening kan være.

Program 6: Instrumental (ca 4 min)
Bugge Wesseltoft (Piano)

Program 7: Konkurranseforberedelser (ca 10 min)
Hvordan det hele henger sammen. Hvordan måten du tenker på påvirker inngangen til konkurransen eller testen og hvordan du best mulig forbereder deg for å få til en optimal prestasjon.

Program 8: Nullstille (ca 6 min)
Refokus etter en konkurranse eller test – enten det har gått bra eller dårlig!

Program 9: Visualisering ( ca 5 min)


Program 10: Søvn (ca 10 min)
Variant av kroppscanning dersom en sliter med søvn.

Program 11: Instrumental - post søvn (ca 4 min)
Programmene kan trenes uavhengig og man bør konsentrere seg om ett av gangen. Begynn med det som trigger nysgjerrigheten mest eller det du mener du har mest behov for. Bruk minst 2 – 3 uker pr program 3-4 x pr uke. Husk at dette er mental TRENING. En gang er ikke nok….


Inntekten Olympiatoppen får på dette programmet skal gå til utvikling av unge utøvere.
www.olympiatoppen.no

iMax:Focus Partnere

Universal Music DN Aktiv
Snarøya World Skills
All Sports XXL Sunn Jenteidrett